Vitajte na oficiálnych stránkach obce Beladice

Video-prezentácia obce Beladice

Aktuálne oznamy obecného úradu

12. decembra 2018

Návrh rozpočtu

10. decembra 2018

Územné rozhodnutie VV – Dammatis vodovod 18 RD

27. novembra 2018

Pozvánka na ustanovujúce OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

19. novembra 2018

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce>

16. novembra 2018

Zverejnenie faktúr – faktúry došlé č. 201800143 až 201800559>

15. novembra 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Krajský pamiatkový úrad Nitra

9. novembra 2018

Zmluva-Požiarna zbrojnica

26. októbra 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Beladice – rozšírenie vodovodu pre 18 RD“

15. októbra 2018

Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás

10. októbra 2018

Kúpna zmluva – Mihalička

2. októbra 2018

Zber elektroodpadu – 11.10.2018

22. septembra 2018

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ

19. septembra 2018

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

19. septembra 2018

Program odpadového hospodárstva, Beladice 2016-2020

13. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Beladiciach a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Beladice

11. septembra 2018

Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

7. septembra 2018

Oznam – voľby 2018

30. augusta 2018

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

30. augusta 2018

Oznámenie – zapisovateľka miestnej volebnej komisie

16. augusta 2018

Súťažná dokumentácia – „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu – Bleskozvod“

8. augusta 2018

Komunálne voľby 2018

19. júla 2018

Územné rozhodnutie – rozšírenie vodovodu, plyn

29. júna 2018

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2018

8. júna 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

7. júna 2018

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

7. júna 2018

Výmaz z katastra nehnuteľností

7. júna 2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve: Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

4. júna 2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

28. mája 2018

Obchodné podmienky verejnej súťaže-prenájom obecného pozemku

22. mája 2018

Záverečný účet obce BELADICE za rok 2017

15. mája 2018

Dňa 12.5.2018 nadobudol účinnosť DODATOK Č. IROP – D1 – 302021H970 – 221 – 10 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP – Z – 302021H970 – 221 – 10 zo dňa 09.11.2017

11. mája 2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

23. apríla 2018

Kúpna zmluva č.: ZD1/130318

23. apríla 2018

Kúpna zmluva

9. apríla 2018

Kúpna zmluva – Homola Mário

29. marca 2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.163/2018 zo dňa 28.3.2018 a príslušné zmluvy

26. marca 2018

12D5, termín cyklických odpočtov elektrickej energie 2018 Beladice

26. marca 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ – 28.03.2018

20. marca 2018

Výzva Materiálno-technické vybavenie MŠ Beladice

8. marca 2018

Oznánemie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním umiestnenia stavby, s ústnym pojednávaním a miestným zisťovaním – verejnou vyhláškou