Október – mesiac úcty k starším – posedenie a zábava v kultúrnom dome

 

« 1 z 5 »

OBECNÁ ZÁBAVA PRI VATRE – JÚL 2018.   1. časť fotografií (1/2)

 

« 1 z 7 »

 

 

SVIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ

« 1 z 3 »

 

Karneval a pochovávanie basy – KD Beladice, február 2018

« 1 z 3 »

Október, mesiac úcty k starším.

Podujatie zorganizoval OcÚ Beladice, p Katarína Balková, poslankyňa OZ.

O príjemnú atmosféru sa postarala aj tanečná skupina STEET LUB zo Zlatých Moraviec.

Za dobrú večeru a chutné koláče ďakujeme pani kuchárkam zo ZŠ v Beladiciach.

Jesenná výstava ovocia a zeleniny – sezóna 2017.

Na jesennej výstave sa podielali organizácie SZZ, SZTŤP, vďaka patrí organizátorom výstavy – p. Sládekovej, p. Záhorskej, p. Tokárovej, p. Komžíkovi, p. Hritzovi a p. Horváthovi.

« 1 z 4 »

Požehnanie úrody vo farskom kostole. Jeseň – 2017

Vďaka patrí farskému spoločenstvu vo Veľkých Chrašťanoch, správcovi farnosti ThLic. Marekovi Tokarczykovi. Realizáciu zabezpečila p. Katarína Balková, poslankyňa OZ a p. Mária Záhorská.

« 1 z 2 »


5. ročník amatérskeho varenia guláša v Beladiciach – časť Pustý Chotár. Autor fotografií: Karol Psota, Jedľové Kostoľany

Stretnutie občanov v parku pri kultúrnom dome 2017. Autor fotografií: Karol Psota – exBeladičan

« 1 z 2 »

Beladice a okolie – staršie fotografie. Fotografované cca v roku 2005.

Autor fotografií: Mgr. Miroslav Ladányi

Súťaž vo varení gulášu na Pustom Chotári. Autor fotografií: Karol Psota  – exBeladičan

Stretnutie občanov v parku pri kultúrnom dome 2015. Autor fotografií: Karol Psota  – exBeladičan

« 1 z 2 »

Stretnutie občanov v parku pri kultúrnom dome 2014. Autor fotografií: Karol Psota  – exBeladičan

« 1 z 3 »