9.11.2018 Zmluva – Požiarna zbrojnica

Zmluva – Požiarna zbrojnica

15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás

Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás

11.9.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

3.3.2018 Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

15.2.2018 Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove”

Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove”

14.2.2018 Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice

Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice

15.1.2018 ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

20.11.2017  Zmluva o dielo na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice”

Zmluva_o_dielo-kamerový_systém

14.11.2017  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva_o_poskytnutí_NFP_č.IROP-Z-302021H970-221-10

22.7.2017   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie projektu: “Zábavné centrum pre deti”, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017

Zmluva_o_poskytnutí_NFP_-_Zábavné_centrum_pre_deti

17.7. 2017   Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6.4. 2017   Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Zmluva_č._39-NR-2016

5.1. 2017   Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020

Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020

                                                                                               

– Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva_o_zriadení_vecných_bremien_č.13538L1001.12.0018VB

 

– Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ( dátum zverejnenia 10.3.2014)

Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia

 

– Zmluva o prevádzkovaní

Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu

poskytnutie príspevku na verejné osvetlenie  – zverejnené 20. mája 2014

verejne osvetlenie beladice

 

Dodatok_č._2_k_zmluve_o_poskytovaní_NFP  – zverejnené 11.júla 2014

Dodatok_č._2_k_zmluve_o_poskytovaní_NFP

 

Záložná_zmluva_č._407-417-2011,_návrh_na_vklad –  zverejnené 22. júla 2014

Záložná_zmluva_č._407-417-2011,_návrh_na_vklad